Geç Term Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçlarının Retrospektif Analizi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 44-51
Mart 2024

Geç Term Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçlarının Retrospektif Analizi

Bagcilar Med Bull 2024;9(1):44-51
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 28.12.2023
Kabul Tarihi: 27.02.2024
Yayın Tarihi: 21.03.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı 40 hafta ve üzeri gebeliklerin maternal ve perinatal sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntem:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ekim-2016 ile Ekim-2017 yılları arasında doğum yapan 476 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların 342’si 400/7 ile 406/7 gebelik haftası arasında, 115’i 410/7 ile 416/7 gebelik haftası arasında, 19’u 420/7 ile 426/7 gebelik haftası arasında doğumunu gerçekleştirmişti. İstatistiksel analizler için SPSS Windows version 24.0 paket programı kullanılmış ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Çalışmamızda sezaryen doğum hariç maternal ve perinatal sonuçlar haftalara göre dağılımını benzer bulduk. Primipar hastaların multipara göre sezaryen doğum oranları 400/7’den 410/7’ye kadar olan gestasyonel haftada anlamlı olarak daha yüksek bulundu, ama 42 haftada benzer sonuç elde edildi. Maternal yaş ile maternal sonuçlar arasında anlamlı bir bağlantı saptanmadı. On sekiz yaş altı gebeliklerde diğer yaş gruplarına göre yenidoğan yoğun bakım ünitesi ihtiyacı anlamlı olarak artmıştı. Primiparite ve erkek fetüs olumsuz maternal ve perinatal sonuçlarla birliktelik gösterdi.

Sonuç:

400/7 ile 426/7 gebelik haftaları arasında olumsuz maternal ve perinatal sonuçlarda belirgin fark bulunmamıştır. Ancak 40. gebelik haftasında ve primipar hastalarda sezaryen oranı anlamlı olarak artmıştır. Ek olarak, primiparitenin belirgin olumsuz maternal sonuçlarla birlikte gösterdiği ve ayrıca erkek yenidoğan cinsiyetinin hem olumsuz maternal sonuçlarla hem de olumsuz perinatal sonuçlarla beraber olduğu saptanmıştır.

References

1
ACOG Committee Opinion No 579: Definition of Term Pregnancy. Obstet Gynecol 2013;122(5):1139-1140.
2
Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Spong CY, Casey BM. Postterm Pregnancy. 26th ed. Williams Obstetrics. 2022; 815-821 p.
3
James D, PJ S, Weiner C, Gonik B. Resuscitation and Immediate Care of the Newborn. High Risk Pregnancy Manag Options. 4th ed. 2010;1376.
4
Caughey AB, Bishop JT. Maternal complications of pregnancy increase beyond 40 weeks of gestation in low-risk women. J Perinatol 2006;26(9):540-545.
5
Kortekaas JC, Kazemier BM, Keulen JKJ, Bruinsma A, Mol BW, Vandenbussche F, et al. Risk of adverse pregnancy outcomes of late- and postterm pregnancies in advanced maternal age: A national cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2020;99(8):1022-1030.
6
Karataşlı V, Kanmaz AG, İnan AH, Budak A, Beyan E. Maternal and neonatal outcomes of adolescent pregnancy. J Gynecol Obstet Hum Reprod 2019;48(5):347-350.
7
Alrubaee MA, Almaliki WS, Almahdi SA. Postdate Pregnancy: Maternal & Neonatal Outcome. Med J o Basrah Univ 2022;40(1):61-67.
8
Chen HY, Grobman WA, Blackwell SC, Chauhan SP. Neonatal and Maternal Morbidity among Low-Risk Nulliparous Women at 39–41 Weeks of Gestation. Obstet Gynecol 2019;133(4):729-737.
9
Grobman WA, Rice MM, Reddy UM, Tita ATN, Silver RM, Mallett G, et al. Labor Induction versus Expectant Management in Low-Risk Nulliparous Women. N Engl J Med 2018;379(6):513-523.
10
ACOG Response to ARRIVE Trial | ACOG. Available from: https://www.acog.org/news/news-releases/2018/02/acog-response-to-arrive-trial. 2023 Apr.
2024 ©️ Galenos Publishing House