Özgün Araştırma

Rektal Prolapsus Cerrahi Tedavisinde Perineal ve Abdominal Yaklaşım: 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz
 • Ömer Başol
 • Hüseyin Bilge
 • Faik Veysel Akpulat
 • Gizem Yaman
 • Abdullah Oğuz
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 355-360 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.010
Primer Perkutan Koroner Girişim Sonrası Hastalarda Bifurkasyon Açısı ile Koroner No-reflow Arasındaki İlişki
 • Ömer Taşbulak
 • Mustafa Duran
 • Ahmet Anıl Şahin
 • Ali Rıza Demir
 • Recep Gülmez
 • Mehmet Ertürk
 • Mehmet Emin Kalkan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 361-369 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.044
Pipelle® Biyopsinin Tanısal Doğruluğunu Etkileyen Faktörler
 • Alper Seyhan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 370-375 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.061
Birinci Trimester Smear Sonuçlarının Gebelik ve Yenidoğan Sonuçlarına Etkisi
 • Fatma Ketenci Gencer
 • Semra Yüksel
 • Serkan Kumbasar
 • Özlem Söğüt
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 376-381 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.073
Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Olgularda Komplikasyon Gelişimi ile Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Bedih Balkan
 • Mustafa Çelik
 • Büşra Tok Çekmecelioğlu
 • Damla Yavuz
 • Dilek Altun
 • Gülsüm Oya Hergünsel
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 382-389 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.052
YouTube’da Lateral Epikondilit Videolarının Değerlendirilmesi
 • Murat Aydın
 • Ahmet Mert
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 390-396 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.076
D Vitamini Seviyesi Beta Hücre Aktivitesini Etkiler mi?
 • Gülin Öztürk Özkan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 397-406 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.038
Faset Denervasyonu Olan Omurga Cerrahisinde Elektrokoter Bıçağı Kullanımının Neden Olduğu Bağırsak Patolojileri: İlk Deneysel Çalışma
 • Mehmet Kürşat Karadağ
 • Ahmet Yardım
 • Aslıhan Alpaslan
 • Mehmet Dumlu Aydın
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 407-412 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.017
Ovaryan Seks Kord Stromal Tümörlerin Tek Merkez Deneyimleri
 • Özlem Karabay Akgül
 • Evrim Ebru Kovalak
 • Yasin Ceylan
 • Gamze Taşkıran
 • Metehan Uzundal
 • Taylan Şenol
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 413-418 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.08.092
Manyetik Rezonans Artrografisi Yapılan Hastalarda Asetabular Labral Yırtığa Bağlı Transvers Asetabular Ligamanın Değerlendirilmesi
 • Fadıma Uruş
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
 • Ergin Erginöz
 • Fatih Kantarcı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 419-425 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.08.091
Ektopik Gebelikte Rüptür Belirteci Olarak BhCG: Retrospektif Bir Çalışma
 • Özlem Karabay Akgül
 • Evrim Ebru Kovalak
 • Toygun Çakmak
 • Hakan Gürarslan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 426-430 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.075
Distal Fibula Kırıklarında Sindesmotik Fiksasyona Deltoid Ligament Tamirinin Eklenmesi Orta-uzun Dönem Takipte Daha İyi Klinik Sonuçlarla İlişkilidir: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 • Mirza Zafer Dağtaş
 • Ömer Kays Ünal
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 431-437 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.068
Bronşiolit Tanısıyla İzlenen Çocuklarda Hastalığın Şiddeti ile Nötrofil/Lenfosit Oranı ve CRP Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Ömer Güneş
 • Meltem Erol
 • Özlem Bostan Gayret
 • Abdulrahman Özel
 • Övgü Büke
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 438-443 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.080
Protamin-heparin Doz Oranının Değiştirilmesinin İntraoperatif Greft Açıklığı ve Postoperatif Kanama Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 • Ferhat Borulu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 444-450 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.08.089

Olgu Sunumu

Geciken ve Şüphe ile Çözülen Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu
 • Volkan Tosun
 • Selen Mandel
 • Bekir Can Gümüşlü
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 451-454 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.071
Yenidoğanlarda COVID-19 (SARS-CoV-2) Enfeksiyonu: Tek Merkezli Bir Olgu Serisi
 • Emrah Can
 • Çağrı Cumhur Gök
 • Şahin Hamilçıkan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 455-458 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.074

Editöre Mektup

Kullanılan Propofol Miktarı Mililitre Yerine Miligram Olarak Belirtilmelidir
 • Rümeysa Karaçuha Sürücü
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 459-459 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.086

Erratum

Erratum
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 460-460 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.e001

Diğer

2021 Hakem Dizini
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 0-0
2021 Yazar Dizini
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 0-0
2021 Konu Dizini
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 0-0