Özgün Araştırma

Sağlıklı Çocuklarda Mediastinal Ana Vasküler Yapıların Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
 • Kourosh Yaghouti
 • Filiz Çelebi
 • İbrahim Halil Sever
 • Nuri Çağatay Cimşit
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.077.1
İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocuklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kullanımı ve Ailelerin Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
 • Mustafa Özdemir
 • Meltem Erol
 • Özlem Bostan Gayret
 • Fatih Mete
 • Abdulrahman Özel
 • Özgül Yiğit
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 32-39 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.02.04
Ekstremite Ağrısı ile Çocuk Polikliniğine Başvuran Çocuk Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Sezin Naiboğlu
 • Emrah Naiboğlu
 • Özden Aksu Sayman
 • Fatma Gül Demirkan
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 40-44 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.03.10
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akışlı Nazal Oksijen Tedavisi
 • Ayhan Yaman
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 42-47 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.070
Dislipidemik Obez Çocuklarda Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi
 • Tuğçe Damla Dilek
 • Özlem Bostan Gayret
 • Suna Kılınç
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Fatih Mete
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 56-60 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.06.010
Megapol İstanbul’da 3 yaş altı çocuklarda orta ve ağır şiddetteki kafa travma nedeni olarak; yüksekten düşme ve araba kazası
 • Aycicek Cecen
 • Merih Is
 • Erhan Celikoglu
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 60-66 DOI: 10.5350/BMB20170911093920
Farklı klinik bulgularla başvuran ekstrapulmoner tüberkülozlu olguların değerlendirilmesi
 • Abdulrahman Ozel
 • Meltem Erol
 • Ozlem Bostan Gayret
 • Can Polat
 • Ozgul Yigit
 • Fatih Mete
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 65-72 DOI: 10.5350/BMB20180915020417
Obez çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil lenfosit oranı hepatosteatoz ile ilişkili mi?
 • Serdar Kertmen
 • Ozlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Ozgul Yigit
 • Fatih Mete
 • Abdulrahman Ozel
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 73-77 DOI: 10.5350/BMB20180907060348
Çocuk Acil Servisine Ateş Şikayeti ile Başvuran Hastaların Kısa Dönem Sonuçları
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 82-87 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.05.17
Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Klinik Bulguları ve Kemik Mineral Dansitometri Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Sezin Naiboğlu
 • Zerrin Önal
 • Emrah Naiboğlu
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 88-93 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.04.12
Çocukluk Çağı Arka Çukur Habis Tümörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Çalışma
 • Burak Eren
 • İlker Güleç
 • Nuri Serdar Baş
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 116-122 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.28

Olgu Sunumu

Solunum Sinsityal Virüs ve İnsan Bokavirüs Ko-enfeksiyonu Olan Edinilmiş İmmün Yetmezlikli Çocuk Olguda Ciddi Bir Spontan Pnömomediastinum Olgusu
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Nurhan Kasap
 • Nihal Akçay
 • Mey Talip Petmezci
 • Ömer Devecioğlu
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 88-91 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.062