Özgün Araştırma

Prematür Telarş Tespit Edilen Kız Olguların Geriye Dönük Analizi
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Teoman Akçay
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 24-27 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.03.08
Akut İskemik İnmeli Hastalarda Mevsim Değişikliklerinin Böbrek Fonksiyonu Üzerindeki Etkileri
 • Güleser Akpınar
 • Mustafa Boğan
 • Kaan Yusufoğlu
 • Miray Korkmaz
 • Emine Gül Baldane
 • Erdem Çevik
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 28-31 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.02.05
İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocuklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kullanımı ve Ailelerin Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
 • Mustafa Özdemir
 • Meltem Erol
 • Özlem Bostan Gayret
 • Fatih Mete
 • Abdulrahman Özel
 • Özgül Yiğit
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 32-39 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.02.04
Ekstremite Ağrısı ile Çocuk Polikliniğine Başvuran Çocuk Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Sezin Naiboğlu
 • Emrah Naiboğlu
 • Özden Aksu Sayman
 • Fatma Gül Demirkan
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 40-44 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.03.10
Kilolu ve Normal Kadınlarda Polikistik Over Sendromunun Enflamatuvar Belirteçlerle İlişkisi
 • Tolga Atakul
 • Özgür Deniz Turan
 • Çiğdem Yenisey
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 45-51 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.03.07
Tekrarlayan Anterior Epistaksis Tedavisinde Topikal Sodyum Pentaborat Pentahidrat Uygulaması ile Topikal Oksitetrasiklin Uygulamasının Karşılaştırılması
 • Ayşe Sezim Şafak
 • Fikrettin Şahin
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 52-56 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.26

Olgu Sunumu

Nadir Bir Durum, Gözkapağı Onkositomu
 • Perçin Karakol
 • Tevfik Balıkçı
 • Cem Leblebici
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 57-59 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.02.03
Muz Alerjisine Bağlı Olarak Gelişen Reaksiyonların Klinik Spektrumu
 • Abdullah Dayıoğlu
 • Sena Akgiray
 • Hikmet Tekin Nacaroğlu
 • Semiha Bahçeci Erdem
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 60-63 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.04.013

Editöre Mektup

Jelatin Sünger Kullanarak Yağ Greftlerinin Saflaştırılması için Pratik Bir Yöntem
 • Perçin Karakol
 • Mehmet Bozkurt
 • Emin Kapı
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 64-66 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.02.02
COVID-19 Pandemisinde Kritik Hastaların Tedavisi için Yoğun Bakım Ünitelerinin Kapasite Artışı
 • Kerem Erkalp
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Ali Özalp
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 67-68 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.04.011