Derleme

Zorlu Bir Klinik Sorunun Gözden Geçirilmesi: Gebelikte Akut Biliyer Pankreatit
 • Yasin Ceylan
 • Bertan Akar
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 95-98 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.07

Özgün Araştırma

Korako-akromial Açının İmpingement Sendromu Tanısına Katkısı Var Mı?
 • Ersen Ertekin
 • Zehra Seznur Kasar
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 99-104 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.079
Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Farklı Anestezi İdamesinin Hemodinami Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
 • Hülya Yılmaz Ak
 • Yasemin Özşahin
 • Mehmet Ali Yeşiltaş
 • İsmail Haberal
 • Mustafa Yıldız
 • Ziya Salihoğlu
 • Kerem Erkalp
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 105-111 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.076
Miyofasiyal Ağrı Sendromunda D Vitamini Eksikliğinin Yaşamsal Parametreler Üzerindeki Etkisi
 • İlknur Can
 • Ayşe Banu Sarıfakıoğlu
 • Aliye Yıldırım Güzelant
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 112-117 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.050
Sağlıklı Çocuklarda Mediastinal Ana Vasküler Yapıların Multi-dedektör Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
 • Kourosh Yaghouti
 • Filiz Çelebi
 • İbrahim Halil Sever
 • Nuri Çağatay Cimşit
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 118-124 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.077.1
Radikal Prostatektomi Sonrası Adjuvan ve Kurtarma Radyoterapi Sonuçları
 • Selvi Dinçer
 • Çakır Numanoğlu
 • Mustafa Halil Akbörü
 • Erkan Merder
 • Murat Dinçer
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 125-133 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.078.1
Transvers Abdominis Plan Bloğu Tabanlı Multimodal Analjezi Protokolü, Sezaryen Sonrası Tramadol İhtiyacını Azaltır
 • Savas Comlek
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 134-141 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.077
Endometrium Kanserinde 1,25-dihidroksivitamin D3 Reseptör Ekspresyonunun İmmünohistokimyasal Analizi
 • Nesibe Kahraman Çetin
 • Özgür Deniz Turan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 142-147 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.01
Gastrointestinal Sistemin Çoklu Primer Tümörleri: Altı Yıllık Sonuçlarımız
 • Selma Şengiz Erhan
 • Selvi Tabak Dinçer
 • Emre Uysal
 • Ali Alemdar
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 148-156 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.080
Bağcılar Tıp Bülteni’nde Aralık 2016 ve Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yayımlanan Makalelerin Atıf Analizlerinin Değerlendirilmesi
 • Aykut Çolakerol
 • Mustafa Zafer Temiz
 • Salih Zeki Sönmez
 • İbrahim Hacıbey
 • Ramazan Ömer Yazar
 • Engin Kadıralı
 • Atilla Semerciöz
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 157-160 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.025
Klinik Bir Deneyim: Bezoarların Endoskopik ve Cerrahi Yönetimi
 • Server Sezgin Uludağ
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
 • Nazım Güreş
 • Yusuf Ziya Erzin
 • Abdullah Kağan Zengin
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 161-167 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.015
HIF-1 Alfa (Hypoxia- inducible factor-1 alpha) akut Koroner İskemide Yeni Bir Kardiyak Hipoksi Belirteci Olabilir Mi?
 • Feray Akbaş
 • Hanife Usta Atmaca
 • Mehmet Emin Pişkinpaşa
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 168-173 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.10.071
Travma Hastalarında Hastane Öncesi Sıvı Resusitasyonunun Mortalite ve Post-travma İyileşme Süresine Etkisi
 • Figen Tunalı Türkdoğan
 • Abuzer Coşkun
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 174-182 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.019
Varis Dışı Üst Gastrointestinal Kanamalarda Risk Skorlamalarının Değerlendirilmesi
 • Faik Özel
 • Elif Yorulmaz
 • Hatice Yorulmaz
 • Can Davutoğlu
 • Aytekin Güven
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 183-189 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.081
Eritrosit Sedimantasyon Hızı İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Olmadan Lenfoma Tanısını Öngörebilir: Retrospektif Bir Çalışma
 • Esra Turan Erkek
 • Oğuz Fırat Bozkurt
 • Melis Demirağ Evman
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 190-197 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.12.083
Toplumda Yaşayan Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Sarkopeni ve Denge
 • Bilinç Doğruöz Karatekin
 • Şeyhmus Yasin
 • Yasemin Yumuşakhuylu
 • Fethullah Bayram
 • Afitap İçağasioğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 198-203 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.034

Olgu Sunumu

Twin Reversed Arterial Perfusion (Trap) Sekansının Prenatal Tanısı: Olgu Sunumu
 • Yasin Ceylan
 • Bertan Akar
 • İlteriş Yaman
 • Selim Akkaya
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 204-206 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.08
Yapışık İkizin Nadir Bir Türü Olan Sefalotorakoomfaloselin Prenatal Tanısı: Olgu Sunumu
 • Yasin Ceylan
 • Bertan Akar
 • İlteriş Yaman
 • Selim Akkaya
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 207-209 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.09
Torasik Geniş Meningomyeloselin Dev Kutanöz Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Teknik Not
 • Perçin Karakol
 • Nuri Serdar Baş
 • Mehmet Bozkurt
 • Ece Sağlam
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 210-215 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.026
Bir Olgu Serisinde Yenidoğan Bakteriyel Artriti için Artrotomi ve Yıkama Prosedürü
 • Çağrı Cumhur Gök
 • Tuba Kılıçlar
 • Emrah Can
 • Şahin Hamilçıkan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 216-219 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.083