Özgün Araştırma

Altı Primer Kütanöz T-Hücreli Lenfoma Olgusunun Yeni Gelişmeler Işığında Retrospektif Analizi
  • Betül Taş
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 25-30 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.32042
Serebral Kontüzyonlarda Prognostik Faktörlerin Belirlenmesi
  • Neşe Keser
  • Murat Servan Döşoğlu
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 78-85 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.08.013
Akut İskemik İnme Geçiren Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Değerleri ve Prognoza Etkileri
  • Ülkü Figen Demir
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 99-105 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.10.019
Larinks Kanserinde Prognostik Bir Belirteç Olarak C-reaktif Protein Albümin Oranı
  • Abdurrahman Buğra Cengiz
  • Bekir Can Gümüşlü
  • Serkan Kayabaşı
  • Hasan Deniz Tansuker
  • Şahin Öğreden
  • Mehmet Faruk Oktay
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 179-184 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.032