Özgün Araştırma

İlk ve Son Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Göğüs Cerrahisi Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2020.08.038

  • Cenk Balta

Gönderim Tarihi: 10.08.2020 Kabul Tarihi: 05.09.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(4):173-178

Amaç:

İlk ve son sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin göğüs cerrahisi hakkındaki bilgi ve tutumlarının karşılaştırılmasıdır.

Yöntem:

İlk ve son sınıf tıp fakültesi öğrencilerine yöneltilen 5 anket. İlk 4 soru göğüs cerrahisi bilgisini sorgularken son soru gelecekte göğüs cerrahisi isteklerini irdeledi.

Bulgular:

Ankete 1. sınıftan 71 ve 6. sınıftan 68 kişi katıldı. İlk 4 sorunun tümüne doğru cevap veren bulunmadı. Göğüs boşluğunda bulunan organları 1. sınıfların %15,49’u, 6. sınıfların ise %85,29’unun doğru olarak bildiği saptandı. İki grupta da en sık timüs ve yemek borusunun yerleşimi ile ilgili hatalar yapıldı. Göğüs cerrahisi alanına giren hastalıkların değerlendirildiği soru da birinci sınıflar doğru yanıt veremezken, 6. sınıflardan sadece 6 kişi doğru yanıt verdi. Göğüs cerrahisi branşının tedavi yöntemlerinin değerlendirildiği soruyu iki grup da doğru olarak yanıtlayamazken iki grup öğrencileri büyük oranda kot fraktürü tedavisine yönelik yanlış bilgilere sahipti. Birinci sınıfların %29,57’si (n=21) göğüs cerrahisi alanında tıpta uzmanlık eğitimi düşünürken 6. sınıflardan göğüs cerrahisi uzmanı olmak isteyen saptanmadı.

Sonuç:

Göğüs cerrahisi branşının bilinirliği tıp fakültesi öğrencilerinin sınıfı ilerledikçe artmakta fakat yine de yetersiz kalmaktadır. Göğüs cerrahisinin diğer bölümlere göre riskli kabul edilmesi ve uzmanlık seçiminde etkili olan tıbbi uzmanlık sınavı, tıp öğrencilerinin gelecekteki bir kariyer olarak göğüs cerrahisi seçimini olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Göğüs cerrahisi, tıbbi uzmanlık, tıp eğitimi, tıp fakültesi, tıp öğrencisi

Tam Metin (İngilizce)